Tydlig hållbarhet

Tillbaka

Fonden investerar inom fyra olika områden som alla har en avgörande roll för klimatet och för vår framtid.

Hållbar energiproduktion - vi måste öka andelen förnybar energi. Därför investerar vi i företag inom vindkraft, solkraft och vattenkraft.

Hållbar energikonsumtion - vår energikonsumtion i form av belysning, uppvärmning och hushållsförbrukning måste minskas genom effektivare och bättre tekniska lösningar. Därför investerar vi i företag inom LED teknik, effektivare och smartare vitvaror, geotermisk värme och smartare hem. Hållbara transporter - transporter av människor och varor är en viktig del av våra moderna liv, men de måste göras mer hållbara. Därför investerar vi i kollektivtrafik och miljösmarta fordon.

Hållbar livsstil – Vi kan inte köpa saker som används ett par gånger och sedan slängs, och vi kan inte fortsätta äta så som vi gör. Vi måste ta tillvara tekniska framsteg bättre och ställa om. Därför investerar vi i delningsekonomi, energilagring, hållbart boende, hållbar mat och återvinning.

Och som du förstår så befattar vi oss inte med företag som är involverade i vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen, kärnkraft och företag med juridisk hemvist i länder med hög korruption (enligt www.transparency.org/cpi).

Proethos fondinnehav.

Börja spara!