Inga gissningar

Tillbaka

Aktiv förvaltning innebär att man tittar på all tillgänglig information och därefter uppskattar eller gissar hur ett värdepapper skall utvecklas i framtiden. Man kan tycka, att med alla resurser förvaltare lägger på att hitta vinnare, och de ofta höga avgifterna spararna får betala, så borde avkastningen bli väldigt bra. Men tyvärr så är det ganska få förvaltare som lyckas ge en större avkastning med hjälp av aktiv förvaltning. Därför har vi istället valt en passiv förvaltning, men med en kvartalsvis tvingande rebalansering.

Rebalansering innebär att man, vid en förutbestämd tidpunkt, säljer delar av de tillgångar som utvecklats bäst och är högt värderade och köper tillgångar som haft sämre utveckling och är lågt värderade. Det sänker risken i portföljen medan det samtidigt ökar portföljens avkastning.

Börja spara!